på svenska

Anteron Ystävät ry

- kissojen puolesta hyvällä MAUlla.

Hej alla kattvänner runt omkring Finland.


Välkommen till Anteron Ystävät ry:s hemsida. Föreningen är grundad år 2016.

Anteron Ystävät är en förening var frivilliga arbetar för att förbättra katternas välbefinnande runt omkring i landet. Vår målsättning är att hjälpa och rädda katter i nöd, ingripa i misshandels fall av katter, upplysa människor om katternas behov och skötsel samt allmänt förebygga katternas välmående.


Anteron Ystävät ordnar olika kampanjer vilkas mål är att upplysa kattägare om hur viktigt det ät att sterilisera och kastrera katterna i god tid för att minska obehärskad förökning.

Vi ordnar även kampanjer var vi hjälper till med kostnaderna av sterilisering och kastrering hos veterinären.

Vi hjälper till att lagligt fånga hemlösa katter. Vi lånar bl.a ut fällor. Vi arbetar aktivt tillsammans med olika djurskyddsföreningar. Vi erbjuder skolning och information om katternas skötsel.


Anteron Ystävät har en egen kampanj vilken är kallad ”Hyvällä Mjaulla”. Kampanjen organiserar bl.a mat insamlingar vart man även kan hämta viktiga nödvändigheter vad katterna behöver som t.ex kattsand. Insamlingarnas förtjänster delas ut åt olika djurskyddsföreningar, hittedjurshem och till privata personer som sköter om hemlösa katter.


I föreningens första steriliserings och kastrerings kampanj år 2016 steriliserades 16 honor och kastrerades 7 hanar. År 2017 beviljade föreningen hjälp till sterilisering eller kastrering åt 86 privata kattägare samt till 4 personer som hade räddat katter från naturen. I kampanjen var med 103 katter.

Föreningen har också ordnat Micro-chip kampanjer tillsammans med Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry.

Katter vilka föreningen har räddat från naturen skickas vidare till olika hittehem eller andra djurskydds föreningar för att Anteron Ystävät inte har egen hittehemsmottagning.


Har du kanske möjlighet att hjälpa till?

Du är så välkommen att ansluta dig till vår förening som en medlem. Du kan också anmäla dig som en frivillig. En liten förening behöver frivilliga aktiva medlemmar. Låt oss ta hand om våra fyrbenta vänner tillsammans.

© Anteron Ystävät ry 2016| Alla rättigheter hävdas|Registernummer 216.804